vineri, 15 iulie 2022

TRANSFER ELEVI AN SCOLAR 2022-2023

·

PROGRAMUL PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE

· TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA _LICEU
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL INDUSTRIE ALIMENTARA _SERAL
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE INVATAMANT PROFESIONAL
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE_CLASA aIX-a
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE_CLASA aX-a
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL TURISM SI ALIMENTATIE_CLASA aXI-a
TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE DIFERENTE DOMENIUL PROTECTIA MEDIULUI
Transferlu elevilor pentru anul scolar 2022-2023 se realizeaza conform prevederilor legale din Legea Educatiei Nationale, actualizata. Cererile se pot depune la secretariatul unitatii de invatamant in perioada 15-29.07. 2022, conform modelului atasat. Eventualele examene de diferenta necesare in urma schimbarii profilului sau specializarii vor fi sustinute in perioada 01-18.08.2022 la disciplinele la care nu au fost studiate in proportie de cel putin 50% din numarul de ore, conform planului cadru al specializarilor la care se solicita transferul. Analiza cererilor de transfer in C.A. 22.08.2022. Afisarea solutionari cererilor 24.08.2022 pe site-ul si avizierul unitatii scolare.

·
Calendar - Transferul elevilor in perioada de vara
Situatia locurilor disponibile pentru transfer
Cerere de transfer

Profesionalizarea carierei didactice - PROF -

site-ul - Profesionalizarea carierei didactice - PROF: https://www.eprof.ro/ · 584_Adresa ME_DGMRURS_21.03.2023 ...